adminnm@nuocmamhungviet.com.vn
Hotline: 0911 036 876
Open: T2 - T7 ( 8h30- 17h30 )
GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
HƯNG VIỆT GROUP
VỀ CHÚNG TÔI
  • Giới thiệu
  • Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

Chúng tôi tận tâm nghiên cứu và phát triển những sản phẩm tận tâm để phục vụ người tiêu dùng Việt Nam, Luôn lấy sự thỏa mãn của khách hàng làm thước đo chất lượng Chúng tôi tận tâm nghiên cứu và phát triển những sản phẩm tận tâm để phục vụ người tiêu dùng Việt Nam.

TẦM NHÌN

“HƯNG VIỆT GROUP định hướng phát triển thành tập đoàn công nghệ, sản xuất nước mắm  gia vị & thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam”

SỨ MỆNH

"NÂNG GIÁ TRỊ, TẠO NIỀM TIN"

Nâng cao giá trị sản phẩm từ sự khác biệt , tạo nên giá trị cho xã hội, gia đình HƯNG VIỆT GROUP, từ đó tạo niềm tin cho mọi người .

  • Chứng chỉ
  • Giải thưởng
Lời cảm ơn
HƯNG VIỆT GROUP
LỜI CẢM ƠN CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN HƯNG VIỆT GROUP

Chúng tôi sẽ quyết tâm đầu tư cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng để phục vụ tốt nhất nhưng mong muốn của người tiêu dùng, rất cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng đối tác trong 15 năm qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHÀ SÁNG LẬP HƯNG VIỆT GROUP
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Bà. Nguyễn Thị Ngọc Dung