adminnm@nuocmamhungviet.com.vn
Hotline: 0911 036 876
Open: T2 - T7 ( 8h30- 17h30 )

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

TÊN VIỆT: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HƯNG VIỆT GROUP

 

TÊN TIẾNG ANH: HUNG VIET GROUP CORPORATION JOINT STOCK COMPANY 

TÊN VIẾT TẮT: HUNG VIET GROUP JSC.

NGUỒN VỐN ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU : 50 TỶ .VNĐ

NGÀY THÀNH LẬP : 09/01/2023 .

DỰ KIẾN SẼ SỞ HỮU >51% CỔ PHẦN CÁC CÔNG TY CON

CHỨC NĂNG : QUẢN LÝ & ĐẦU TƯ , CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ , MUA BÁN XÁC NHẬP CÔNG TY ( M&A) …