adminnm@nuocmamhungviet.com.vn
Hotline: 0911 036 876
Open: T2 - T7 ( 8h30- 17h30 )

Nguồn Nhân Lực

 

- Tỷ lệ nhân viên có trình độ học vấn từ Trung cấp trở xuống; phần lớn rơi vào nhóm lao động trực tiếp của kho, nhân viên giới thiệu sản phẩm (PG), lái xe, tạp vụ thuộc hành chánh

- Đa số các nhân viên đều được đào tạo cấp độ đại học có thâm niên trên 05 năm và gắn bó từ khi công ty thành lập.

- Đội ngũ nhân viên thuộc các khối bán hàng, được Công ty tranning các kỹ năng, workshop trau dồi nghiệp vụ theo định kỳ, nâng cao và phát triển chuyên môn