adminnm@nuocmamhungviet.com.vn
Hotline: 0911 036 876
Open: T2 - T7 ( 8h30- 17h30 )

Hội Đồng Quản Trị

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nhà sáng lập

- Công ty Hưng Việt 20 năm kinh nghiệm kinh doanh ngành hàng thực phẩm

- Doanh nhân

 

Ông Nguyễn Thiên Hoàng Vinh

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Nhà sáng lập Công ty Hưng Việt

- Trình độ học vấn: Kỹ sư Đại học Thủy sản, Đại học Ngân hàng TP.HCM, Chuyên gia Quản trị Kinh doanh của Viện Quản lý Kinh doanh.

- Kinh nghiệm làm việc: Quản lý và điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quản lý Kinh doanh và Tiếp thị cho Tập đoàn.

 

Ông Nguyễn Minh Thi 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Phụ Trách Sản Xuất

- Trình độ học vấn: Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm

- Kinh nghiệm làm việc: Hơn 20 năm làm việc trong ngành Thực Phẩm

- Quản lý điều hành sản xuất các nhà máy: Masan Group, Tài Ký, Nhất Việt, Seasplmex,...

 

Ông Ngô Văn Phước

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Trình độ: Cử nhân tài chính kế toán

- Kinh nghiệm làm việc: Hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành kinh doanh thực phẩm.