adminnm@nuocmamhungviet.com.vn
Hotline: 0911 036 876
Open: T2 - T7 ( 8h30- 17h30 )

Thông Điệp Từ Hội Đồng Quản Trị

 

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

"Công ty Hưng Việt Group đã trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển với nhiều thành quả rất đáng trân trọng. Với sứ mệnh Nâng Tầm Gia Vị Việt, cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng có giá trị cao, Hưng Việt luôn tự hào vì đã giữ được những giá trị cốt lõi trong suốt 10 năm qua. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức và những rủi ro tiềm ẩn từ thị trường. Niềm tin vào tập thể và Ban lãnh đạo Hưng Việt cho tôi nhiều quyết tâm hơn để tiếp tục bước đi trên con đường phía trước"

 

 

Ông Nguyễn Thiên Hoàng Vinh

TỔNG GIÁM ĐỐC

THÔNG ĐIỆP TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC:

"Chặng đường phía trước của Tập đoàn Hưng Việt sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự ủng hộ của HĐQT, đối tác/ khách hàng, sự nỗ lực, đoàn kết của CBNV, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, linh hoạt, đầy sáng tạo trong quản trị điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, cùng cái tâm của những Nhà sáng lập Công ty Hưng Việt. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra để tạo dựng nên một thương hiệu Hưng Việt uy tín, vững mạnh trên thị trường trong và ngoài nước, đồng thời mang đến những giá trị thiết thực cho tất cả nhân viên quý đối tác/ khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng chữ Tín để có được niềm tin"